Requisits perquè les despeses de la teva pime siguin deduïbles

Comencem pel principi, que són les despeses deduïbles? Aquestes són les despeses que estan relacionats amb la teva activitat econòmica, com a autònom o empresa i són deduïbles d'impostos, és a dir, es resten dels ingressos de la seva empresa, reduint així els impostos. Està permès deduir-ho de dues formes: Un, l'IVA d'aquesta tarifa, que inclouràs en la teva declaració trimestral d'aquest impost. Un altre és la despesa en si, que s'inclou quan fas la teva declaració de la renda.

 

Tots ells han d'estar justificats mitjançant factures, nòmines, rebuts, escriptures públiques... És important disposar d'una factura original completa com a document acreditatiu. A més, les despeses han d'imputar-se dins de l'exercici en el qual es produeixen.

 

Quins podrien ser despeses deduïbles?

  1. Consums d'explotació, béns adquirits per compres a tercers per a l'activitat econòmica
  2. Salaris, quantitats pagades a un tercer per una relació laboral
  3. Seguretat social.
  4. Despeses de personal, com per exemple, assegurances, formacions, indemnitzacions, menjars, vehicles d'empresa…
  5. Arrendaments i cànons.
  6. Serveis professionals independents.
  7. Serveis exteriors com per exemple, publicitat, transport, etc

 

Totes les despeses que es vagin a deduir han d'estar reflectits en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. Una altra dada a tenir en compte, és que, no podem afegir despeses personals o que no tinguin cap relació amb l'activitat professional, ja que es corre el risc de rebre una penalització per part de l'Administració. 

Tens dubtes? Pots contactar amb nosaltres o visitar-nos en la nostra oficina situada en el centre de Platja d’Aro. Som el teu millor aliat, siguis particular, empresari, o autònom!