Autoritzacions de residència per inversors (GOLDEN VISA)

A TOT GESTIÓ tramitem autoritzacions de residència per inversors (GOLDEN VISA) que permeten entrar legalment al pais sense obligació de permanència. A partir d'una inversió mínima, podrà entrar i sortir lliurement i estarà també autoritzat per treballar o realitzar un negoci sense necessitat d'adquirir la residència fiscal.

L'anomenada GOLDEN VISA o residència per inversors es caracteritza per una tramitació àgil ja que permet la presentació telemàtica com a Gestors Administrarius col.legiats sense necessitat d'esperar a obtenir cita prèvia. A més, la Llei estableix per aquest tipus d'autorizació de residència per inversors, un termini de resolució de 20 dies hàbils, passats els quals sense ser notificat de resolució expressa, es pot obtenir un certificat de silenci administratiu positiu.

Amb la GOLDEN VISA l'estranger pot obtenir l'avantatge de ser resident i així evitar obtenir visats de viatge temporals als Consultas o Embaixades corresponents cada cop que vol entrar al país,, gaudInt de la tranquil.litat d'estalviar-se aquests tràmits pel fet de tenir un vista de residència per inversors.

Tenim l'experiència i coneixements necessaris per una tramitació ràpida i eficient. Hem obtingut nombroses autoritzacions d'aquest tipus des de l'aprovació de la Llei que regula, entre d'altres , els anomenats GOLDEN VISA.

Els bons resultats ens avalen. No dubti en contactar i l'informarem a TOT GESTIÓ - Platja d'Aro - Girona.