Assessoria Fiscal

Oferim un servei integral d'assessoria fiscal i comptable tant a particulars com a empreses, residents i no residents. Donem suport i assessorament pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i comptables, així com en tasques relacionades amb la gestió i l'administració de l'activitat a què es dediqui.

Declaracions fiscals per a autònoms.

. Registre a l'Administració per a l'obtenció del número fiscal.
. Preparació i presentació de liquidacions dIVA.
. Planificació patrimonial i successòria.
. Confecció d'impostos a la jurisdicció sol·licitada pel client (impostos de societats, IVAS, IRPF, Impostos locals, etc.)