Models trimestrals d'IVA obligatoris per autònoms

Si ets autònom has de saber que tens l’obligació de declarar L’IVA de les factures emeses. Sabem que és un procés que pot resultar confús. Per això, volem explicar-te en un breu resum les característiques de cada un d’ells:


Model 303

Qui està obligat: Qualsevol professional que faci factures amb IVA.

No estàs obliga’t si ets autònom i cotitzes amb el Règim Simplificat d'IVA o el Recàrrec d'Equivalència. I tampoc ho estaran aquells professionals dedicats a activitats exemptes d'IVA.


Al final de cada any, s’ha de presentar el model 390, que no és més que, una recopilació anual d'aquests models presentes.


Model 309

Per qui va dirigit?
Aquest model especial per autònoms de Règim de Recàrrec d'Equivalència.
També hauran de presentar-lo els autònoms que realitzin adquisicions intracomunitàries, aquells que facin operacions en les quals es produeixi la inversió del subjecte passiu o quan existeixin transmissions d'immobles amb renúncia a l'exempció, entre altres supòsits.


Models 322 i 353

Qui la de presentar?
És possible que hagis hagut de lliurar altres models. No obstant això, si estàs dins d'un grup d'entitats hauràs de presentar també el model 322. En el cas que siguis l'entitat principal del grup, també presentaràs el model 352.


Model 349

Estàs obligat si fas operacions intracomunitàries, si efectues compravenda de productes o serveis procedents d’un altre país de la Unió Europea. Hi han alguns requisits a l’hora de presentar aquest model.

  • Si se superen els 50.000 € en operacions intracomunitàries durant el primer mes de cada trimestre, s'haurà de presentar aquest model de manera mensual.
    • Si se superen els 100.000 € en el segon mes del trimestre, hauràs de presentar el model cada dos mesos.
  • Si no se superen cap de les xifres anteriors en els períodes indicats, es presentarà el model de manera trimestral, tret que els teus ingressos amb aquesta mena d'operacions no superin els 35.000 €. En aquesta excepció podràs presentar el model 349 de manera anual.


Model 368

Aquest model es presenta trimestralment i tenen l'obligació de fer-lo qualsevol autònom que exporti productes o serveis digitals a un altre país d'Europa.

Sabem que fer-ho pot comportar a mals de caps, per això, sempre recomanem delegar aquesta tasca a una gestoria professional. A Tot Gestió tenim un ampli coneixement en totes les disciplines legals relacionades amb les activitats empresarials. Contacta sense compromís.