Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Respostes als quatre grans dubtes sobre l’ibi: Què és? Com es calcula? Qui ho paga? Pujarà?

18/11/2014

Amb l'arribada de la tardor moltes llars espanyoles comencen a rebre la famosa 'fulla' amb l'import de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. bàsicament, aquest tribut grava la possessió d'un habitatge o local. a Espanya es pot arribar a pagar fins a 3.000 euros per un immoble unifamiliar

En un país en què agrada tant la propietat com el nostre, és la salvació de les arques públiques. de fet, és l'únic impost en el sistema fiscal espanyol on la recaptació no ha caigut. i no només això, la seva recaptació ha augmentat un 42,8% en els últims cinc anys.

Qui està obligat a pagar?
El pagament del IBI l'ha d'assumir la persona o entitat que sigui propietària de l'habitatge a 1 de gener de l'any en què s'emet el rebut. en cas que hi hagi diversos propietaris, el pagament de l'impost es pot repartir entre els diferents propietaris. si es dóna el cas que ets inquilí, consulta al teu contracte de lloguer si estàs obligat a pagar-ho o quin percentatge legal et correspon

Què posa en el rebut?
El rebut està encapçalat per l'immoble sobre el qual s'aplica l'impost. per identificar-lo, s'utilitza l'adreça física i la referència cadastral. en el rebut, també apareixerà el valor cadastral de l'habitatge (format pel preu del sòl i el de la construcció). la valoració cadastral no pot ser més alta que el preu de l'immoble en el mercat ni en els pisos lliures ni en els de protecció oficial. periòdicament, els ajuntaments efectuen actualitzacions del valor cadastral per equiparar l'ibi de l'immoble a la seva situació en el mercat.

Com es calcula l'import?
El fixa cada ajuntament lliurement, ja que són els que tenen competència. per a béns immobles urbans, aquesta quota ha d'estar entre el 0,4% i el 1,1% del valor cadastral. però el reial decret llei 20/2011 estableix recàrrecs temporals de fins a un 10% respecte dels esmentats, variant en funció de l'antiguitat de la ponència de valors que ha donat lloc al valor cadastral. existeixen importants diferències entre els municipis, en funció per exemple de si es tracta d'una capital de província o dels serveis públics que ofereix el consistori

Pujarà amb la reforma fiscal?
La decisió de pujar el rebut de l'ibi la tenen els ajuntaments dins d'uns límits que fixa el govern. en la recent reforma fiscal que ha presentat el ministeri d'hisenda, s'ha descartat un augment de l'impost. d'aquesta manera, el ministeri acceptava les peticions dels municipis que reclamaven que no es tornés a pujar. en el cas del ibi, el tribut suposa una mitjana del 23,08% de tota la recaptació d'un ajuntament

Font: idealista

Impostos, Ibi, gestaria administrativa a Platja d'Aro

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies