Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Renda 2014: aquestes són les despeses del lloguer de vacances que et pots deduir com a propietari – Gestoria administrativa a Platja d’Aro

15/04/2015

Si tens un habitatge de vacances en lloguer, els ingressos que percebis els hauràs de reflectir en la declaració de la renda com "rendiments del capital immobiliari". a més, hisenda permet que et dedueixis totes les despeses necessàries per obtenir aquests rendiments, com les despeses de finançament o de reparació i conservació de l'immoble

Des del 7 d'abril està en marxa la campanya de la declaració de la renda. si comptes amb un habitatge de vacances de lloguer et pots deduir les despeses següents:

- Despeses de finançament: els interessos produïts per crèdits i altres despeses financeres derivades de la compra de l'habitatge

- Despeses de reparació i conservació de l'immoble: són deduïbles les despeses degudes al manteniment de l'immoble per l'ús normal del mateix (pintura, reparació-substitució d'elements defectuosos, substitució d'instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o altres similars). ull! no podràs deduir les obres d'ampliació i millora, ja que constitueixen un augment del valor de l'immoble. a més has de saber que l'import total a deduir per aquestes despeses i els de finançament, no poden excedir conjuntament, per a cada immoble, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts

- Les primes abonades per contractes d'assegurança de responsabilitat civil, incendi, robatori o altres anàlegs

- Les quantitats destinades a serveis o subministraments: llum, aigua, gas

- L'import que es destini a l'amortització de l'habitatge (deteriorament sofert per l'ús o pel transcurs del temps)

- Les quantitats meritades per tercers: administració, comunitat, vigilància, porteria o similars

Una cosa molt important a tenir en compte és que només podràs deduir les despeses corresponents al període de temps en què l'immoble ha estat arrendat

D'altra banda, el dubte més comú entre els propietaris de pisos turístics té a veure amb l'iva. Tens o no tens l'obligació de cobrar IVA als viatgers que lloguin casa teva? El que determina el pagament de l'IVA és si ofereixes o no serveis complementaris (anomenats també serveis hotelers)

Per tant, només per llogar l'immoble, no cal cobrar iva als seus clients. els serveis complementaris són els següents:

- Restaurant, neteja, rentat de roba o altres anàlegs.- Serveis de neteja de l'interior de l'apartament i serveis de canvi de roba prestat amb periodicitat setmanal

Quan l'arrendador presti serveis hotelers, s'haurà de complir amb els següents requisits:

- Emetre factura per cada estada.- Aplicar l'iva del 10% al preu de l'allotjament.- Declarar l'iva trimestralment.- Realitzar resum anual de l'IVA

Per poder cobrar i declarar l'iva, el propietari haurà de donar d'alta en l'impost d'activitats econòmiques a efectes censals. en aquests casos, a efectes de la declaració de l'irpf, els ingressos seran considerats com "rendiments d'activitats econòmiques" havent de presentar el propietari una declaració trimestral de l'irpf

Font: idealista

Renda 2014, lloguer, vacances, gestaria platja de d'aro, assessoria, tot gestió gestoria

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies