Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Quins canvis cal comunicar a les asseguradores?

19/05/2015

Durant el primer trimestre de l'any, les asseguradores van ingressar en concepte de venda de pòlisses 14.318.000 d'euros, fet que suposa un 4,6% menys que durant el mateix trimestre de l'any anterior segons les dades publicades per Unespa (Associació Empresarial de l'Assegurança) provinents de les estadístiques d'ICEA. L'assegurador és un sector que mou a l'any molts diners i en què entren en joc múltiples variables a l'hora de la contractació d'algun d'ells i de les que depenen les cobertures i primes. Concretament, el ram de vida va suposar l'ingrés de 5.935.000 d'euros

Però hi ha alguna cosa en les assegurances que canviarà. En aquelles assegurances en què es cobreixi a les persones, no hi haurà obligació per part del prenedor de l'assegurança o de l'assegurat de comunicar canvis en l'estat de salut i per tant aquest fet no es pot considerar un agreujament del risc.

Es tracta d'una de les esmenes introduïdes en el Projecte de Llei d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Aquesta esmena modificarà l'article 11 de la Llei 50/1980 de contracte d'assegurança, disposant el següent "En les assegurances de persones el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas es consideraran agreujament del risc ".

Per tant, si l'estat de salut s'agreuja, això no serà un motiu per augmentar la prima, sinó que és un dels riscos que haurà l'asseguradora sense repercutir-los en l'assegurat.

Es fa una diferència entre les assegurances del ram de vida i els de no vida, ja que en referència a aquests últims l'esmena especifica que durant la vigència del contracte si s'haurà de comunicar qualsevol alteració que suposi agreujament del risc de manera que si abans de la celebració del contracte haguessin existit, aquesta celebració no hagués existit.

Aquesta modificació ve justificada per "incorporar a la Llei de contracte d'assegurança un criteri interpretatiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions" tal com es reflecteix en l'esmena.

L'assegurança de vida creix a Espanya

En les modalitats de Risc i Dependència pel que fa a provisions tècniques s'ha experimentat un creixement des de gener fins a finals de març del 8,24% i del 50,88% respectivament segons les dades d'Unespa. Pel que fa a la modalitat d'Assegurances d'estalvi / Jubilació, les promissions tècniques han patit un petit descens del 0,04% tot i que el nombre d'assegurats ha augmentat un 0,46%. En total, l'assegurança de vida, en provisions ha augmentat un 0,22% des del gener i un 0,91% interanualment.

De forma general, l'estalvi gestionat per entitats asseguradores és de 203.611.000 d'euros, dels quals 164.699.000 són pertanyents a assegurances i la resta a plans de pensions que són gestionats per companyies asseguradores.

PIES, una fórmula d'estalvi també en creixement

Els anomenats Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic, són un altre producte d'estalvi que consisteix en una barreja entre plans de pensions i assegurances i concebuts per a un llarg termini. A més són un tipus de producte jove a Espanya ja que no es va llançar a la seva comercialització fins a 2007.

Aquest producte està en creixement i segons Unespa l'estalvi que s'ha gestionat a través dels PIES ha augmentat un 33,3% en l'últim any, arribant a aconseguir els 6.870 milions d'euros i els 1,3 milions d'assegurats.

Font: CinoDias

Assegurances, agència segurs, agència segurs platja d'aro, Tot Gestió agència assegurances

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies