Què cobreix l'assegurança obligatòria de viatgers?

19/06/2015

Les vacances truquen a la porta i amb elles els desplaçaments en mitjans de transport col·lectius. Encara que molts usuaris no ho sàpiguen, cada vegada que abonem un bitllet en un mitjà de transport col•lectiu -autobús, metro, tren, vaixell-, una petita part de l'import va a parar a pagar una assegurança, l'assegurança obligatòria de viatgers (SOV). Aquesta assegurança cobreix els danys corporals en els desplaçaments que tenen lloc dins el territori nacional i en aquells viatges que tenen origen a Espanya i destí a l'estranger.

En cas d'accident en qualsevol mode de transport públic -de més 9 passatgers- tindrà dret, en virtut d'aquesta assegurança a rebre les indemnitzacions i assistència sanitària necessària quan, com a conseqüència de l'accident, es produeixi la mort, invalidesa permanent o incapacitat temporal del viatger.

Què és el que cobreix l'assegurança obligatòria de viatge?

L'assegurança protegeix les lesions corporals que pateixin els viatgers a conseqüència directa d'un xoc, bolcada, abast, sortida de via o calçada, trencament, explosió, incendi, reacció, cop exterior o qualsevol altra avaria o anormalitat que afecti o procedeixi del vehicle. En aquestes s'inclouen també els accidents que es puguin produir just en el moment en què el viatger entra o surt del vehicle, pels llocs indicats per a això, o els que puguin ocórrer durant el lliurament o recuperació de l'equipatge. S'exclourien els que es produeixen com a conseqüència d'estar sota els efectes d'estupefaents, embriaguesa o de cometre actes dolosos.

És important assenyalar que l'empresa respondrà sempre per un accident, fins i tot quan la culpa no sigui del conductor. En el cas que la companyia de transport no hagués contractat aquesta assegurança, serà el Consorci de Compensació d'Assegurances qui cobrirà la reclamació.

Què ha de fer l'usuari?

En primer lloc, és fonamental que el viatger aquest proveït i mantingui un títol de transport vàlid -bitllet-. Aquest cobrirà també als menors d'edat quan estiguin exempts del seu pagament. En el preu del bitllet -sempre que aquest no sigui gratuït- sempre està inclòs la prima de l'assegurança.

Amb això, el primer pas, en els casos més freqüents, el de incidències lleus és posar al tant a l'empresa en la qual hàgim viatjat del mateix. Normalment -autobús- ho podrem fer el mateix conductor que tindrà el formulari i en altres transports -metro, tren- ho farem al personal a les estacions o instal•lacions que tingui la mateixa empresa en la mateixa estació.
Després d'això, l'assegurat o els seus beneficiaris hauran de provar els danys corporals que hagin estat conseqüència de l'accident. Per a això, podran aportar els certificats mèdics que s'hagin realitzat o, en cas de mort, la certificació literal del Registre Civil.

Indemnitzacions

És un dels punts més controvertits d'aquesta assegurança, ja que són molts els col•lectius de consumidors que les consideren poc proporcionades i antiquades. L'assegurança obligatòria de viatgers està regit per una normativa molt antiga, el Reial Decret 1575/1989, que ja ha complert 25 anys i que en la seva aplicació en l'àmbit indemnitzatori té dos grans punts negatius:

  • En primer lloc el sistema indemnitzatori es va configurar de forma hermètica, només emparant supòsits determinats i contemplant únicament la mort de la víctima o les lesions corporals sofertes, desglossades en 14 categories depenent de la gravetat de les mateixes.
  • La quantia de les indemnitzacions és molt baixa, tenint en compte com per exemple que en aquests anys el preu dels bitllets s'ha multiplicat. Encara que l'import s'actualitza amb l'IPC -des 1989-2015 suposa una mica més de doblar la quantia-, els imports són molt reduïts. Per exemple el valor d'indemnització en cas de mort es va estipular en 6.000.000 de pessetes, (36.000 euros) i el cas més greu el de tetraplegia en 7.000.000 de pessetes (42.000 euros), una hemiplegia 5.000.000 de pessetes ( 30.000 euros) i ja en els més lleus com el trencament d'un braç o cama en 200.000 pessetes (1.200 euros). Encara actualitzada al 2015, es rebi uns 75.900 euros en cas de mort, la quantitat per descomptat, és bastant insuficient.


Malgrat aquestes limitacions, conèixer l'existència d'aquesta assegurança i la forma d'actuar en cas de necessitat, ens ajudarà davant de qualsevol eventualitat.

Font: CincoDias

Assegurances, agència assegurances platja d'aro, Tot gestió assegurances, assegurances viatge