Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari Aprovat

El Consell de Ministres ha aprovat un Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari que regula, entre d’altres aspectes, la prohibició als bancs de la venda vinculada, és a dir, la prohibició de vendre productes financers, com són les assegurances, com a condició per obtenir una hipoteca.

Amb la nova normativa, les entitats financeres hauran de plantejar al consumidor ofertes alternatives, de manera que exposin les seves condicions hipotecàries si es contracten els productes vinculats, i d’altra banda, les condicions del préstec hipotecari si no es contracten. Per tant, s’aconsegueix més transparència en la contractació i es reforça la lliure elecció del consumidor, que podrà optar per contractar les assegurances a una entitat externa coneixent prèviament quines condicions se li aplicaran al seu préstec hipotecari.

Amb la nova normativa, el banc esdevindrà un ofertant més de productes d’assegurances, acabant amb la imposició existent actualment.