Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Notícies i actualitat legal i fiscal

INFORMACIÓ CLÀUSULES SÒL - PODEM GESTIONAR LA SEVA RECLAMACIÓ!

El RD Llei 1/2017 (entrada en vigor 21/01/2017) estableix un procediment extrajudicial, obligatori pels bancs i voluntari pels consumidors amb clàusules sòl a la seva hipoteca.

Els bancs tenen un mes des de l'entrada en vigor del RD per indicar el departament o servei especialitzat per la reclamació als clients.

Un cop presentada la reclamació per part del consumidor, el banc disposa de 3 mesos per mostrar la seva conformitat. Si no respon, s'aplica el silencia negatiu i per tant, s'enten denegada la reclamació.

Si la resposta del banc és favorable pot proposar una quantitat a retornar o a compensar amb l'hipoteca actual (tracte fiscal més favorable).

Si no hi ha acord, es pot acudir al a via judicial i si hi ha sentència a favor del consumidor, el banc assumirà les costes.

 

S'APROVA EL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA QUE REGULA LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES

A partir de l'1 de gener de 2.018 entrarà en vigor el nou llibre del Codi Civil català que preveu, entre d'altres,  contractes de l'àmbit privat que no estaven previstos en cap altra norma.

A títol d'exemple, en matèria d'habitatge, la llei estableix que el comprador d'un habitatge podrà fer-se enrere i recuperar les arres si una entitat de crèdt li denega el finançament necessari per l'execució de l'operació.

D'altra banda, la llei també regula mesures de protecció als titulars d'una hipoteca davant la venda de paquets de crèdits a fons d'inversió, la masoveria urbana, el contracte d'aliments, etc.


Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies