Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

La reforma fiscal intensificarà la caiguda del preu de l'habitatge durant els últims dies de 2014

17/12/2014

El Servei d'Estudis del BBVA (BBVA Research) avisa que els canvis en la fiscalitat de l'habitatge que ha introduït el Govern en la reforma fiscal poden alterar l'evolució dels preus del mercat de l'habitatge de segona mà, de manera que potser hauria estat més encertat incrementar la recaptació a través de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

El Govern elimina els coeficients de correcció de la venda

En l'últim Observatori Econòmic d'Espanya, el BBVA Research recorda que el Govern ha eliminat els coeficients de correcció monetària que s'aplicaven en la venda d'una casa per descomptar la inflació dels anys transcorreguts entre la compra i la venda de l'immoble. A més, els coeficients d'abatiment, que descomptaven de les plusvàlues part de les revaloracions de les cases més antigues, s'aplicaran només als primers 400.000 € derivats de la venda de qualsevol bé adquirit abans de 1995.

Quan els ingressos provinguin d'un habitatge habitual i es destinin a comprar una altra, les plusvàlues romandran exemptes de tributació, com succeïa abans de la reforma. A més, en majors de 65 anys o discapacitats, la plusvàlua derivada de la venda d'un habitatge habitual seguirà sense tributar encara que el guany no es destini a l'adquisició d'un altre habitatge.

Aquests canvis, segons el BBVA Research, alteraran l'evolució del preu de l'habitatge, ja que els propietaris intentaran vendre abans que entri en vigor la reforma, el que podria traduir-se en una intensificació de la caiguda del preu a finals de 2014 per tancar les vendes abans del canvi.

Una vegada que entri en vigor la nova legislació, els propietaris podrien traslladar directament l'increment fiscal als preus, alguna cosa similar al que succeïa amb la deducció per compra.

L'estudi preveu efectes directes de la reforma en oferta i demanda

A més, el servei d'estudis de l'entitat alerta també de diversos efectes directes en l'oferta d'habitatge, ja que la mesura podria desincentivar les vendes i augmentar el nombre de cases buides, o elevar el parc d'habitatges de lloguer.

Igualment, podria suposar un major incentiu a declarar un valor de venda inferior al real per minorar la plusvàlua. En canvi, valora positivament l'eliminació de la deducció per lloguer per a futurs inquilins, perquè distorsionava el mercat via augments de preus, i la rebaixa de l'exempció fiscal per arrendadors, tot i que creu que l'òptim hauria estat la seva eliminació. BBVA Research analitza la reforma de l'IRPF i conclou que el canvi avança cap a una major simplicitat i eficiència del sistema.

Riscos per a la consolidació fiscal

En concret, creu que suposarà un avançament de la demanda domèstica privada i que impulsarà el creixement entre 2015 i 2016, encara que farà que tota la pressió sobre la consolidació fiscal recaigui sobre la recuperació i la contenció de la despesa.

Al seu parer, en el curt termini les mesures poden resultar eficients per complir els objectius de dèficit públic, però a mitjà i llarg termini la rebaixa obligarà a desenvolupar polítiques addicionals que permetin generar superàvits recurrents que aconsegueixin disminuir l'elevat deute públic.

"La rebaixa impositiva és possible només gràcies a les millores cícliques que s'observen. Un cop normalitzats aquests factors, la situació de les finances públiques farà lenta la necessària reducció de l'endeutament públic. Per això, resultarà inevitable la posada en marxa d'aquestes mesures addicionals ", assegura.

Rebaixa de cotitzacions

A més, considera que en termes de creació d'ocupació i creixement hauria estat més efectiu començar la reforma amb una rebaixa de cotitzacions socials progressiva i no lineal, per exemple mitjançant la introducció d'un mínim exempt ben modulat.

Segons BBVA Research, la reforma millora la simplicitat, transparència i eficiència del tribut i podria reduir el tipus mitjà efectiu de l'IRPF en més de dos punts entre 2015 i 2016. A més, farà que l'impost es torni més progressiu respecte a l'observat el 2011 , encara que una mica menys respecte a 2014.

Impulsarà el PIB fins a un 0,3%

Amb tot, la reforma impulsarà el PIB entre un 0,2% i un 0,3%, encara que l'impacte podria ser fins i tot superior atès el compromís del Banc Central Europeu (BCE) de mantenir els tipus d'interès baixos durant un període de temps prolongat.

Beneficiarà sobretot a les rendes inferiors a 15.900 euros, encara que representarà una caiguda mitjana de la factura impositiva de 550 euros per a tots els contribuents, un 13% respecte a 2014. A més, els treballadors amb rendes de menys de 21.000 euros tindran els majors estalvis (un 30% menys), seguits dels que tributen per més de 192.000 euros (12%).

Font: ElMundo

Reforma fiscal, habitatge, Ministeri d'Hisenda, Política fiscal, Reformes polítiques, impostos, tributs, Gestoria Platja d'Aro

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies