Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Informació Tributaria de Compra Venda

- Si la vivenda és de nova construcció i es tracta d’una primera transmissió, la compra venda estarà subjecta a IVA.

Actualment, s’aplica l’IVA superreduit per l’adquisició de la primera vivenda, és a dir un 4% però a partir de l’1 de gener de 2013 s’aplicarà l’IVA reduit i es passarà a tributar al 10%. (RD 20/2012)

A més, l’operació està subjecta a Actes Jurídics Documentats amb un tipus impositiu de l’1,5%.

-  Si la vivenda és de segona mà, la transmissió estarà subjecte a

      Impost de Transmissions Patrimonials i tributarà al 8%.

En cas que l’adquirent formi part d’una familia nombrosa, sigui jove menor de 32 anys o tingui una disminució reconeguda del 65 % o més i en cap dels casos es superi una renda anual de 30.000 euros, es pot aplicar un tipus reduit del 5%.

IMPORTANT: A partir de l’1 de gener de 2013 s’elimina la desgravació fiscal de la vivenda a l’IRPF. Per tant, totes les persones que adquirexin una vivenda amb posterioritat a aquesta data no es podran aplicar la deducció per adquisició de  vivenda habitual que estableix la llei actual (fins a 9.015 euros per persona i any)
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies