Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Economia obliga a les assegurances a oferir un tipus d'interès homologable

16/12/2014

 El Ministeri d'Economia acaba d'aprovar una ordre ministerial per la qual s'obliga a totes les asseguradores a informar els seus clients sobre el rendiment financer que poden obtenir si contracten un producte de vida estalvi, i a calcular aquesta rendibilitat amb un mateix criteri. Igual que els bancs utilitzen la Taxa Anual Equivalent (TAE) quan publiciten hipoteques o crèdits al consum, les companyies d'assegurances hauran de fer el mateix, per facilitar les decisions de l'estalviador.

La mesura, que ja havia estat avançada per la directora general d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), Flavia Rodríguez Ponga, afectarà la majoria d'assegurances de vida. Tan sols es quedaran al marge les assegurances de vida risc -aquells que cobreixen únicament els supòsits de mort o invalidesa-, certs tipus de rendes vitalícies i els coneguts com unit links (assegurances de vida vinculades a actius, en què el prenedor assumeix directament el risc de la inversió).

D'acord amb càlculs d'Unespa, els actius que es veuran afectats per aquesta mesura superen els 140.000 milions d'euros, i inclouen plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES), assegurances de capital diferit, plans de previsió assegurats (PPA), o les noves  assegurances de vida individual a llarg termini (coneguts com Plans Estalvi 5).

Fins ara, cada grup assegurador podia utilitzar criteris diferents a l'hora d'incloure o no certes despeses i comissions en els seus càlculs sobre la rendibilitat esperada, però una vegada que entri en vigor la nova normativa, d’aqui un any, totes hauran de fer ús de les mateixes fórmules.

L'objectiu és "garantir una regulació més transparent i eficaç dels mercats d'assegurances i la protecció dels estalviadors i prenedors d'assegurances, en facilitar als inversors un element de comparació que pugui servir com a referència a l'hora de prendre les seves decisions d'inversió ".

La nova regulació recull expressament que a l'hora de calcular la rendibilitat s'exclourà qualsevol despesa corresponent a l'entitat asseguradora "despeses d'administració, despeses d'adquisició, despeses de liquidació de sinistres, altres despeses tècniques, despeses d'inversions i despeses no tècniques", de manera que l'estalviador sàpiga exactament quants diners rebrà pel producte contractat.

La informació obligatòria sobre la rendibilitat esperada i el seu patró homogeni permetran a les asseguradores plantar cara als bancs a l'hora d'atreure l'estalvi més conservador dels seus clients, que fins ara sempre havia recaigut en dipòsits i comptes corrents, però que amb els baixos tipus d'interès ja ha començat a buscar nous productes.

D'acord amb les dades facilitades per la patronal del sector, Unespa, les assegurances de vida estalvi / jubilació sumaven en total unes provisions tècniques, al tancament de setembre, de 159.940 milions d'euros, després de registrar un creixement de l'1,84% des que va d'any. D'aquesta cartera, es quedaran fora de la TAE dels 17.000 milions d'assegurances vinculats a actius (unit links) i part de la cartera de rendes vitalícies (que suma una mica més de 80.000 milions d'euros). Sí s'inclouran les assegurances col•lectives si així ho sol•licita el prenedor.

Informació al estalviador

A partir de desembre de 2015, qualsevol oferta pública d'assegurances d'estalvi ha d'incloure el tipus d'interès homologat, però la nova normativa també afecta la cartera d'assegurances en vigor. En aquest cas, els prenedors tindran dret a rebre en un termini de 10 dies "la rendibilitat esperada i el detall del càlcul", prèvia sol•licitud a la seva asseguradora.

El rendiment mitjà que oferiran les assegurances una vegada que comencin a aplicar la nova normativa dependrà molt de la seva tipologia. Així, els plans Estalvi 5, sorgits amb l'última reforma fiscal i obligats a garantir el 80% del capital invertit, tindran per definició un rendiment molt baix. 

Font: Cinco Días

Agència assegurances, assegurances, assegurança habitatge, assegurança comerços, assegurança cotxe, assegurança accidents, assegurança vida, rendes vitalícies, economia finances, agència assegurances Platja d'Aro

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies